ใครเคยเห็นโฆษณาไปทำงานต่างประเทศตามโซเซียลมีเดียกันบ้างไหมคะ หากเคยเรามีข้อแนะนำเพื่อป้องกันการถูกหลอกให้โอนเงินเป็นค่าดำเนินการหากต้องการไปทำงานต่างประเทศค่ะ

⭐ ตั้งสติ ไม่หลงเชื่อโดยง่าย ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนสมัครหรือโอนเงิน

⭐ ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทที่รับสมัครงาน

⭐ หาข้อมูลเกี่ยวกับงานและประเทศที่จะไป

⭐ นำข้อมูลมาตรวจสอบกับที่กระทรวงแรงงาน

⭐ หาโอกาสพูดคุยกับคนที่เคยไปทำงานมาแล้ว

⭐ ตรวจดูเอกสารรายละเอียด ข้อตกลงต่างๆ ให้รอบคอบ

⭐ ทำงานต่างประเทศอย่างปลอดภัยผ่านกระทรวงแรงงานหรือสำนักงานจัดหางานจะดีที่สุดค่ะ

“การหลอกผู้อื่นให้โอนเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการพาไปทำงานต่างประเทศเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย”

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

⭐ มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

⭐ มาตรา 85 ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศผู้ใดรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางานแล้ว ไม่จัดส่งคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

⭐ มาตรา 91 ตรี ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางาน หรือสามารถส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

***ประเด็นกฎหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงของแต่ละเรื่อง ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น***

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ

⭐ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร 1506 กด 3

⭐ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300

วิดีโอนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “High Tech/High Touch Strategy To Combat Gender-Based Violence” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

This is to promote “High Tech/High Touch Strategy To Combat Gender-Based Violence” which is supported by In-Country Micro-Projects Scheme (#ICMPS), Embassy of Ireland.

ขอบคุณข้อมูลทางด้านกฎหมายจากบริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

#PTND #ปรารถนาดี #ช่วยเหลือ #violence #help #ถูกหลอก #แฟนตามรังควาน #ทำงานต่างประเทศ