เมื่อถูกลวนลามในที่ทำงานสิ่งสำคัญอย่างแรกคือ ต้องตั้งสติ จากนั้นลองทำตามคำแนะนำตามนี้ดูนะคะ

? ปฏิเสธอย่างหนักแน่นและชัดเจน ไม่พูดเล่นหรือประชดประชัน

? หากไม่กล้าพูดปฏิเสธ สามารธปฏิเสธได้ด้วยภาษากาย เช่น กอดอก หยิบเอกสารหรือมือถือขึ้นมาถือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลวนลามเข้ามาประชิดตัว

? เบี่ยงตัวหลบและลุกขึ้นเดินออกมาจากตรงนั้น

? หลีกเลี่ยงไม่พูดคุยหรืออยู่ด้วยกันตามลำพังในที่ลับตาคน

? เก็บหลักฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการแจ้งความดำเนินคดี

? บอกเล่าเรื่องราวกับคนที่ไว้ใจและแจ้งกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ลวนลาม

? หากยังไม่กล้าหรือไม่พร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดให้ ให้จดบันทึกเรื่องราวอย่างละเอียดซึ่งนอกจากจะช่วยระบายความรู้สึกแล้วยังใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความได้ด้วย

“หากถูกลวนลาม อย่าโทษว่าเป็นความผิดของตนเอง คนที่ผิดคือคนที่กระทำการลวนลามที่ไม่มีสิทธิมาละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่น”

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

? มาตรา 16 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน ห้ามนายจ้างล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง โทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

? มาตรา 278 แห่งประมวลกฎหมายอาญา อนาจารบุคคลอายุเกินกว่า 15 ปี โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

? มาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา รังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ อันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ โดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทำมีความสัมพันธ์ในฐานะผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่น โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน และปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

***ประเด็นกฎหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงของแต่ละเรื่อง ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น***

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ

? กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร 1506 กด 3

? ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300

? สายด่วนสุขภาพจิต 1323

———————————————————————————————————

วิดีโอนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “High Tech/High Touch Strategy To Combat Gender-Based Violence” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

This is to promote “High Tech/High Touch Strategy To Combat Gender-Based Violence” which is supported by In-Country Micro-Projects Scheme (#ICMPS), Embassy of Ireland.

#PTND #ปรารถนาดี #ช่วยเหลือ #violence #help #support #แฟนตามรังควาน #ถูกลวนลาม 

ขอบคุณข้อมูลทางด้านกฎหมายจากบริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด