รายชื่อหน่วยงานองค์กรที่ช่วยเหลือได้ในเมืองไทย

สถานทูตพม่าประจำประเทศไทย ? 02 233 2237
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ✉ contact@mwgthailand.org
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ✉ mwac.thailand@gmail.com
สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ? 1506 กด 2 ? 1694
กรมการจัดหางาน มีล่ามภาษาอังกฤษ เมียนมาร์ และกัมพูชา ให้บริการ โรงเรียน DEAR BURMA ? 02 007-5055 ? 02 216 4463
สถาบันอิสรา l Issara Institute ? 01800 010 182
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน สมุทรสาคร ? 034 434 726
Aid Alliance Committee For Myanmar Workers (AAC) ⭐ Ye Min ? 086 796 9649 และ 064 912 9190 ⭐
Hla Khaing ? 085 341 5611, 094 887 9992, 099 057 7498 และ 081 306 6679
Surachai Mintun ? 094 325 4159
วิดีโอนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “High Tech/High Touch Strategy To Combat Gender-Based Violence” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
This is to promote “High Tech/High Touch Strategy To Combat Gender-Based Violence” which is supported by In-Country Micro-Projects Scheme (#ICMPS), Embassy of Ireland.