หากเราถูกด่า ถูกข่มขู่ ผ่านการโพสข้อความในโลกออนไลน์ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ

? ตั้งสติ ไม่กระการใด ๆ อย่างวู่วาม

? บล็อกผู้โพสทุกช่องทางการติดต่อ

? หากผู้โพสยังไม่หยุดพฤติกรรม ให้เก็บรวบรวมหลักฐานการโพส ทั้งข้อความ รูปภาพ ข้อความเสียง สามารถพริ้นหลักฐานออกมาแล้วนำไปลงบันทึกประจำวัน

? ควรบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและทำสำเนาหลักฐานต่าง ๆ ฝากไว้กับบุคคลที่ไว้ใจ

? ไม่ออกไปเจรจาหรือต่อล้อต่อเถียงกับผู้โพสตามลำพังโดยเด็ดขาด หรือหากจำเป็นต้องไปควรพาบุคคลที่ไว้ใจไปด้วย

“การด่าหรือข่มขู่ผู้อื่นผ่านการโพสข้อความในโลกออนไลน์อาจเข้าข่ายการดูหมิ่นซึ่งหน้า และหากมีการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่ 3 อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าข้อความนั้นไม่เป็นความจริง ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อผู้โพสได้”

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

? ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา – มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ – มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท – มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

? ความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้

***ประเด็นกฎหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงของแต่ละเรื่อง ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

*** วิดีโอนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “High Tech/High Touch Strategy To Combat Gender-Based Violence” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

This is to promote “High Tech/High Touch Strategy To Combat Gender-Based Violence” which is supported by In-Country Micro-Projects Scheme (#ICMPS), Embassy of Ireland.

ขอบคุณข้อมูลทางด้านกฎหมายจากบริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

#PTND #ปรารถนาดี #ช่วยเหลือ #violence #help #support#แฟนตามรังควาน