Our Team
Sarochinee Unyawachsumrith (Beer)

Sarochinee Unyawachsumrith (Beer)

Director

Sirilak Praphasri (Poy)

Sirilak Praphasri (Poy)

Project Manager

Kewalin Teekawong (Friend)

Kewalin Teekawong (Friend)

Project Coordinator

Nisachon Upatcha (Nui)

Nisachon Upatcha (Nui)

Program Coordinator & Training Support

Suchada Seneewong Na Ayutthaya (Mameao)

Suchada Seneewong Na Ayutthaya (Mameao)

Trainer