🚨 ตั้งสติแล้วพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัย

🚨 โทร 191 จากนั้นโทรแจ้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่เบอร์ 1669

🚨 ขอบันทึกบาดแผลหรือใบรับรองแพทย์เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินคดี (การเตรียมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีสามารถดูได้ในคลิปนี้ https://youtu.be/JLVF_Z9ml3k​)

🚨 จัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินที่สามารถนำออกไปเมื่อต้องหลบหนี

🚨 ตั้งค่าเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ในโทรศัพท์มือถือ

วิดีโอนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “High Tech/High Touch Strategy To Combat Gender-Based Violence” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

This is to promote “High Tech/High Touch Strategy To Combat Gender-Based Violence” which is supported by In-Country Micro-Projects Scheme (#ICMPS​), Embassy of Ireland.

#PTND​ #ปรารถนาดี​ #ช่วยเหลือ​ #violence​ #help​ #support​